ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรบ้านแม่แจ๋ม จ.ลำปาง

ภูเขาโอบล้อมรอบหมู่บ้านแม่แจ๋ม จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี แม้จะไม่มีสัญญาณ โทรศัพท์ แต่ที่นีก็มีอะไรน่าสนใจ เหมาะแก่การพักใจจากความวุ่นวายของโลกภายนอกได้อย่างอบอุ่น

อ่านรายละเอียด
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาขยายผลตามโครงการพระราชดำริ จ.ลพบุรี

ภายใต้ความสงบร่มรื่น ร่มเงาไม้ใหญ่ อากาศถ่ายเท ลมพัดเย็นสบาย มีทุ่งหญ้า มีแหล่งน้้ำ  มีพื้นที่ เพาะปลูกพืชสวนหลากหลายชนิด ทําให้สัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านซำตารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ณ บ้านซาตารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีผืนดินมหัศจรรย์ที่สามารถปลูกผลไม้หลากหลายจากทั่วประเทศ ไว้ได้ในจังหวัด ๆ เดียว โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่าง ติดชายแดนไทย-กัมพูชา

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยแม่สลองนอก จ.เชียงราย

ที่ดอยแม่สลองถือว่าเป็นแหล่งปลูกชาที่ดี คืออยู่เหนือระดับนาทะเลสูงกว่า 1200 เมตร อากาศ เย็นจัด ปลอดสารพิษ จึงจะได้ใบชาที่มีคุณภาพ โดยการเก็บ ใบยอด สามใบแรก

อ่านรายละเอียด
อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก

สถานที่แห่งนี้เป็นที่แสวงหามิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของ คนรุ่นใหม่ และเป็นที่พักในยามเหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม เริ่มต้นผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่าง “แพชักรอก” ที่จะพาข้ามฟากฝังคลอง ไปเยือนในทีที่รถยนต์เข้าไม่ถึง!

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอโฮมสเตย์ จ.สงขลา

เกาะยอเป็นเกาะเล็กๆ มีพื้นที่ประมาณเก้าพันกว่าไร่ เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่โดย สะพานติณสูลานนท์ ทะเลของเกาะยอเป็นทะเลสามน้ำ

อ่านรายละเอียด