ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

สัญลักษณ์รูปปันควายตัวใหญ่ที่ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว บ่งบอกว่า ได้มาถึงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์เรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียด
สวนลุงโชค จ.นครราชสีมา

ด้วยความรู้ที่มีอยู่เดิมจากการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลุงโชคจึงนำความรู้ด้านวนเกษตรเกียวกับไม้หลายระดับ ทั้งไม้ชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง และเหง้าไม้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง

ภาพแรกทีเห็นเมื่อเข้ามาในบ้านยาง ตาบลบางเจ้าฉ่า สองข้างทางถูกจัดวางด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกดูแลอย่างดี ทําให้ทัศนียภาพรอบหมู่บ้านนั้นรีนรมย์

อ่านรายละเอียด
เขาค้อ ทะเลภู จ.เพชรบูรณ์

ที่เขาค้อทะเลภู มีทั้งที่ดินจัดสรร และรีสอร์ทสำหรับผู้มาเยือน แต่ใจความหลักนั้นคือ สวนสมุนไพร ทีเสมือนเป็นโรงพยาบาลธรรมชาติ ที่ถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป จากความรู้ความสามารถของพีชายคุณ สุนันท์

อ่านรายละเอียด
แหล่งเกษตรบ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

บนผืนดินบนภูเขา มีการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการทดน้ำเข้าไปเพื่อทีานาขันบันได เกิดเป็นทุ่งข้าวเขียวขจี ที่ให้ทั่งผลผลิต และทัศนียภาพอันตระการตาดึงดูดให้เข้าไปสัมผัส นาข้าวขั้นบันได

อ่านรายละเอียด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย (หมู่บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติสู่ชนบท) จ.พระนครศรีอยุธยา

บ้านทรงสเปนชั้นเดียวตั้งเด่นขนาบข้างด้วยสวนกล้วย และสวนผักสมุนไพรนานาชนิด ที่นี่โดดเด่นในเรืองการปลูกกล้วย

อ่านรายละเอียด