ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก

สถานที่แห่งนี้เป็นที่แสวงหามิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของ คนรุ่นใหม่ และเป็นที่พักในยามเหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม เริ่มต้นผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่าง “แพชักรอก” ที่จะพาข้ามฟากฝังคลอง ไปเยือนในทีที่รถยนต์เข้าไม่ถึง!

อ่านรายละเอียด
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลพริ้ว จ.จันทบุรี

ในทุก ๆ ปี ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ที่จังหวัดจันทบุรี จะมีเงาะสีแดงสดพวงโต มังคุดดกเต็มต้น ลองกองลูกอวบ หรือจะทุเรียนล่อตายัวใจ และผลไม้อื่นๆ อีกมากมาย

อ่านรายละเอียด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย (หมู่บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติสู่ชนบท) จ.พระนครศรีอยุธยา

บ้านทรงสเปนชั้นเดียวตั้งเด่นขนาบข้างด้วยสวนกล้วย และสวนผักสมุนไพรนานาชนิด ที่นี่โดดเด่นในเรืองการปลูกกล้วย

อ่านรายละเอียด
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุรินทร์

ด้วยความที่อาจจะเห็นจนชินตากับผ้าไหมอันทรงคุณค่าของไทย และรู้กรรมวิธีเพียงคร่าวๆ เท่านั้นว่าไหมทำมาจากหนอนไหม แต่หากได้มาสัมผัสทั้งกระบวนการด้วยตนเอง

อ่านรายละเอียด
กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี

ด้วยความเชียวชาญที่สั่งสมประสบการณ์มานานของชาวบ้านดงบังตั้งแต่สมัยครั้งยังเป็น หมู่บ้านสมุนไพรเล็ก ๆ จนมีการเพาะเลี้ยงและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำหน่าย ให้กับโรงพยาบาล อภัยภูเบศร

อ่านรายละเอียด
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

สัญลักษณ์รูปปันควายตัวใหญ่ที่ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว บ่งบอกว่า ได้มาถึงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์เรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียด