ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

วิกฤตน้้ำเมื่อปี 2539 สร้างความเสียหายทางการเกษตรอย่างรุนแรง แต่ชาวคีรีวงก็ยังมีจิตใจที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อพัฒนาบ้านเกิด

อ่านรายละเอียด
สวนลุงโชค จ.นครราชสีมา

ด้วยความรู้ที่มีอยู่เดิมจากการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลุงโชคจึงนำความรู้ด้านวนเกษตรเกียวกับไม้หลายระดับ ทั้งไม้ชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง และเหง้าไม้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยแม่สลองนอก จ.เชียงราย

ที่ดอยแม่สลองถือว่าเป็นแหล่งปลูกชาที่ดี คืออยู่เหนือระดับนาทะเลสูงกว่า 1200 เมตร อากาศ เย็นจัด ปลอดสารพิษ จึงจะได้ใบชาที่มีคุณภาพ โดยการเก็บ ใบยอด สามใบแรก

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตะพง จ.ระยอง

บรรดาสวนต่างๆ ในตำบลตะพง มีสวนผลไม้ อยู่มากมาย ตั้งแต่ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลางสาด สละ ระกำสับปะรด แก้วมังกร ไปจนถึงมังคุด และลำไย

อ่านรายละเอียด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย (หมู่บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติสู่ชนบท) จ.พระนครศรีอยุธยา

บ้านทรงสเปนชั้นเดียวตั้งเด่นขนาบข้างด้วยสวนกล้วย และสวนผักสมุนไพรนานาชนิด ที่นี่โดดเด่นในเรืองการปลูกกล้วย

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรบ้านแม่แจ๋ม จ.ลำปาง

ภูเขาโอบล้อมรอบหมู่บ้านแม่แจ๋ม จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี แม้จะไม่มีสัญญาณ โทรศัพท์ แต่ที่นีก็มีอะไรน่าสนใจ เหมาะแก่การพักใจจากความวุ่นวายของโลกภายนอกได้อย่างอบอุ่น

อ่านรายละเอียด